?>

Deze spelregels gelden voor alle deelnemers:

 

Wie

 • Meedoen met Podium voor talent is helemaal gratis.
 • De wedstrijd is voor iedereen tot en met 20 jaar. Tijdens de finale ben jij niet ouder dan 20 jaar.
 • Er zijn 2 leeftijds categorieën; de categorie t/m 15 jaar en  de categorie 16 jaar en ouder. Peildatum is de datum van inschrijving.
 • Je kunt alleen of met een groep meedoen.
 • Deelnemers wonen in Meppel of binnen straal 20 km, zitten in Meppel op school of hebben een aantoonbare binding met Meppel.
 • Deelnemen kan alleen als je je  hebt aangemeld en een bevestiging hiervan hebt ontvangen via de email ouders/verzorgers.
 • Meedoen geschiedt op eigen risico, deelnemers dienen derhalve verzekerd te zijn.
 • Je wordt geacht persoonlijk aanwezig te zijn bij de selectieronde en/of finale.

Wat

 • Podium voor talent is niet aan een genre gebonden;
 • Je geef zelf aan welke categorie en welke stijl.
 • Categorieën: muziek, zang, toneel, cabaret, poëzie, dans en andere vormen van podium kunsten
 • Je inzending moet zelfgemaakt en bedacht zijn; je mag hulp krijgen van een coach of docent – als het idee maar van jezelf komt.
 • Je mag in meer dan één categorie meedoen aan Podium voor talent.
 • Je mag je per categorie maar één keer inschrijven.
 • Iedere presentatie duurt maximaal vijf minuten. De jury let op de tijd. Je loopt het gevaar gediskwalificeerd te worden als het langer duurt!
 • Eventuele muzikale begeleiding van een (zang)nummer mag door een ouder iemand plaatsvinden; graag vooraf toelichten per mail .

Wanneer

Privacy

 • De organisatie van Podium voor talent is gerechtigd om van de voorbereiding en uitvoering (selectierondes, voorrondes, finale, workshops, masterclasses) beeld- en/of geluidsopnames te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
 • Podium voor talent  gaat zorgvuldig om met jouw privacy en we geven nooit jouw  e-mailadres aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
 • Wanneer je je  inschrijft, gaan jij en je ouders automatisch akkoord met de bovenstaande voorwaarden.
 • Deelnemers geven bij voorbaat toestemming dat alle beeld- en geluidsmateriaal mag worden gebruikt voor PR-doeleinden.

Jury

 • De jury let op originaliteit, presentatie, techniek en inhoud.
 • Tijdens de voorselectie door de jury wordt een keuze gemaakt wie aan de audities mee mogen doen.
 • Een deskundige jury bepaalt tijdens voorselecties wie er uiteindelijk naar de finale gaat.
 • Voor alle zaken geldt dat jury-uitslagen bindend zijn. Over de uitslag valt niet te corresponderen.

Prijs

 • De winnende act ontvangt een op de persoon afgestemde prijs, bijvoorbeeld een cheque die  inwisselbaar is voor workshops, lessen, masterclasses of iets anders dat in het verlengde ligt van het talent.